Regler for Gården

Regler for ophold i Gården

Menu: Fester:

Skal adviseres via opslag og der skal ryddes op straks efter afslutning -
  musik skal ophøre ved midnat

Kontakt til bestyrelsen Havemøbler:

Skal sættes på plads efter brug (flisearealet)

Generalforsamlinger Affald:

Undlad at overfylde containere - fordel i stedet affaldet

Vedtægter/drift af Gården Cykler:

Skal stilles i stativerne/skurene - bestyrelsen kan kassere defekte cykler, legetøj m.v

Sidste nyt Grill-området:

Skal holdes indbydende og ryddet

Gårdens Ejendomme Hunde:

Det er ikke tilladt at medbringe hunde i gården

Billeder fra Gården  

(Disse regler er vedtaget på Generalforsamling i Nørre Søgade Karréens Gårdlaug den 22. april 2002)

Klik her for at se detaljer vedr. regler for ophold i gården