N

Hvad arbejder Gårdlavets bestyrelse med ??

Menu: Konkrete initiativer:
Kontakt til Bestyrelsen  
Generalforsamlinger - Udskiftning af borde/bænke
Vedtægter/drift  af Gården - Automatisk lukke- og åbnefunktion på porte
Sidste Nyt - Der skal findes plads til et bordtennisbord
Gårdens ejendomme - Stor sommerfest
Billeder fra Gården - Grønning af bag- og sidemur - Nørresøgade 49

  -
  Bruttoliste over Gårdlavets arbejdsopgaver
   
   
   
 .